Życzenia Wielkanocne

DRODZY PIELGRZYMI

Zmartwychwstanie Pana jest fundamentem naszej wiary. Święty Paweł pisze: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara” (1 Kor 15, 17). To właśnie zmartwychwstanie potwierdza prawdę o Jego boskości i misji zbawczej. To właśnie zmartwychwstanie daje nam nadzieję na życie wieczne z Bogiem. To właśnie zmartwychwstanie napełnia nas radością i pokojem. Niech ta wielkanocna prawda ożywi naszą wiarę, nadzieję i miłość. Niech nas umocni w trudnych chwilach i natchnie do dobra. Niech nas pobudzi do świadectwa i ewangelizacji. Niech nas zbliży do Boga i do ludzi. Niech nas napełni radością i wdzięcznością. Niech Zmartwychwstały Pan błogosławi Wam i Waszym bliskim!

Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!