ŻYCZENIA

DRODZY

Życzę, by narodzony w Betlejem Jezus obdarzał Was wszystkich Swoim pokojem, obfitością Swoich łask, wszelkim duchowym dobrem, byście mogli pełnić Jego wolę każdego dnia i dawać świadectwo o Nim – także w bliskim już 2024 roku. Pamiętam w modlitwie